Berekenautokosten.nl | Transparant vergelijk van autokosten

Privacy

Wheely Online respecteert de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Het emailbeleid

Wheely Online gaat zorgvuldig om met uw emailadres. Artikel 11.7 Telecomwet bepaalt namelijk dat u geen reclame zonder toestemming toegestuurd mag krijgen, zolang u nooit uw emailadres heeft verstrekt. Wheely Online vraagt daarom alleen uw emailadres om antwoord te geven op de door u ingezonden feedback. Uw mailadres wordt niet opgeslagen en ook ontvangt u geen email van ons, tenzij u expliciet aangeeft dat wij contact met u mogen opnemen. Als wij contact met u opnemen is dat er enkel op gericht om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

Mocht u om een andere reden mailcontact met Wheely Online hebben gehad, ook dan slaan wij uw emailadres niet op.