Berekenautokosten.nl | Transparant vergelijk van autokosten

Disclaimer

Via de Wheely Online uitingen wordt algemene informatie verstrekt over auto kosten en andere onderwerpen. De betreffende informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. 

Wheely Online geeft informatie door de uitgevoerde berekeningen. De basis voor deze berekeningen liggen in enkele algemene uitgangspunten. De uitkomsten van de berekeningen zijn ter indicatie en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de uitkomst van de berekeningen, dan wel voor de juistheid ervan. 

Voor de kostenberekeningen zijn een aantal aannames gedaan. De afschrijving is berekend met behulp van de waardebepalingsmodules die ons ter beschikking staan. 

De kostenberekening is tot stand gekomen door gebruik te maak van indicatoren die ons op dit moment ter beschikking staan voor wat betreft courantheid per type auto en bijbehorend onderhoud. Omdat dit een continu proces is kunnen deze waarden in de toekomst aangepast en herzien worden. 

De verzekeringskosten zijn gebaseerd op een gemiddeld stad in Nederland en een noclaim van 50%. De brandstofprijzen zijn berekend op basis van gemiddelde brandstofadviesprijs. 

Wheely Online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie. Het is de ontvanger/gebruiker van de betreffende Wheely Online uitingen niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wheely Online.