Berekenautokosten.nl | Transparant vergelijk van autokosten

Autokosten berekenen; verklaring van termen

Autokosten berekenen; verklaring van termen

Blogdonderdag 22 maart 2018Ronald Kuyper

Hoe komen autokosten berekeningen tot stand? Onze berekeningen zien eruit als een leasecalculatie maar dat is het natuurlijk niet. Het is een opbouw van de te verwachten kosten bij het gebruik van de geselecteerde auto of deze nu nieuw is of gekentekend.

De situatie die van toepassing is kan gespecificeerd worden. Een particulier betaalt BTW en bij een zakelijk gereden auto is deze aftrekbaar. Wordt de auto zakelijk gereden dan is het belastbaar inkomen van belang voor de berekening van de bijtelling.

Afschrijvingskosten

Afschrijving: Bij een berekening op kenteken wordt deze gebaseerd op de aanschafprijs minus de verwachte restwaarde in een periode. De restwaarden worden berekend aan de hand van de aangeboden voertuigen op internet. De tellerstand in de applicatie kan worden aangepast. De waarden komen tot stand door gebruik van machine learning software.

Wheely Richtprijs

De Wheely richtprijs s de gemiddelde waarde die op dit moment voor een type auto wordt gevraagd. Het veld richtprijs inclusief BTW kan worden aangepast aan een vraagprijs.

Restwaarde correctie

De indicatieve restwaarde kan worden bijgesteld wanneer de gebruiker daar een persoonlijke mening over heeft en daar aanleiding toe ziet.

Rente op een lening

De rente kan worden aangepast naar de waarde die betaald wordt wanneer de auto gefinancierd gaat worden. Desgewenst kan de waarde op nul worden gezet.

Verzekeringskosten

Bij verzekering gaan we uit van de standaard berekening van een grote assurantiespeler in de markt. De kans dat er uiteindelijk minder betaald gaat worden is reëel. Is afhankelijk van de regio, inwoners in de stad betalen meer dan die op het platteland.

ROB kosten

Reparatie-, onderhoud- en bandenkosten zijn gebaseerd op de reputatie van het merk, model, land van herkomst, brandstofsoort, motorvermogen, nieuwprijs van de auto en de bandenmaat. De waarden komen tot stand door gebruik van machine learning software.

Motorrijtuigenbelasting

De motorrijtuigenbelasting is gebaseerd op de gegevens van de belastingdienst voor dat type auto per maand.

Brandstofkosten

De brandstofkosten zijn gebaseerd op het werkelijke verbruik van dat type auto per maand en dus niet de opgave van fabriek. Bij hybrides gaan we uit van gelijkmatig verdeelde kilometers per jaar en een keer per dag volladen van de accu. Bij elektrisch laden is geen rekening gehouden met het gereduceerd tarief van nachtstroom of kosteloos gebruik van Tesla superchargers.

Kosten voor zakelijke rijders: fiscale effecten

Fiscale effecten voor zakelijke rijders worden in deze paragraaf toegelicht

Bijtellingskosten

Netto bijtelling gebaseerd op catalogusprijs en belastbaar inkomen. Maak direct een berekening:

Aftrek maandlasten

De aftrek maandlasten gelden wanneer bijvoorbeeld een onderneming kosten maakt door de aanschaf van een auto wordt er minder winst gemaakt. Uiteindelijk levert dat een belastingbesparing op ten opzichte van de beginsituatie. Ook meegenomen is de afbouw in de heffingskorting.

Voorbeeld voor DGA met winst <200k: Voor de aftrek maandlasten is gerekend met 40%. Dat is omdat een B.V. (tot € 200.000 winst) 20% vennootschapsbelasting betaalt. De netto-winst is de overgebleven 80% die naar privé kan worden uitgekeerd waarbij 25% (dividendbelasting / inkomstenbelasting) verschuldigd is. Resteert 60%, dus de belastingdruk is 40%.

MIA (Milieu Investering Aftrek)

Indien toepasbaar is ook de MIA in acht genomen. Voorbeeld: De MIA is 36% over (maximaal) € 50.000. Dat is hier een aftrekpost van € 18.000. Bij een opgegeven looptijd van 60 maanden wordt het sommetje € 18.000 / 60 (maanden) x 55,6% (belastingtarief) = € 166,80.

BTW privé gebruik auto

BTW privé gebruik is een maatregel vanuit de fiscus wanneer de auto ook privé wordt gebruikt hiervoor BTW moet worden betaald.

Maandlast zakelijk

Het yotaal (excl. BTW) bedrag inclusief de zakelijke posten aftrek maandlasten, aftrek MIA indien van toepassing en BTW privégebruik.

Maandlast privé

De privé maandlasten zijn de maandlasten die privé gevoed worden door de bijtelling.

TCO (Total Cost of Ownership)

De total cost of ownership, oftwel het totale doorgerekende kostenplaatje bij bezit en gebruik van een voertuig. Wij gaan er hierbij vanuit dat hiervan sprake is wanneer de berijder zoals een ZZP’er of DGA via een rechtsvorm als eigenaar een relatie heeft met de zakelijke kosten. Hier is geen sprake van als de berijder werknemer is.