Berekenautokosten.nl | Transparant vergelijk van autokosten

Dataverantwoording van berekenautokosten.nl

Om tot een goede keuze te komen van de juiste auto voor een medewerker is natuurlijk het kostenaspect van belang voor het bedrijf maar ook voor de medewerker in verband met de bijtelling. Uiteindelijk wordt er veel geadverteerd door leasemaatschappijen en garagebedrijven maar is niet direct inzichtelijk welke auto uiteindelijk een goede keuze is. Sommige berijders weten direct wat ze willen – bij doorslaggevende criteria op emotionele gronden en vaak zonder te realiseren wat het uiteindelijk kost- waar anderen blijven puzzelen voor een verantwoord financieel plaatje. Berekenautokosten.nl, alias Wheely Online, wil aan beide groepen tegemoet komen door tot een realistische benadering van de verwachte kosten te komen bij het bezit van het voertuig.

De variabelen die in de berekeningen van Berekenautokosten,nl zijn meegenomen:

  • Aanschafprijs
  • Gehanteerde advieskorting door importeur
  • Realistische restwaarde schatting
  • Verwachte onderhoudskosten
  • Inschatting verwachte assurantiekosten
  • Motorrijtuigenbelasting
  • Individuele situatie van de berijder

Prijzen en autodata

De prijslijsten worden zoveel mogelijk up to date gehouden door materiaal afkomstig van de importeurs per merk. Zij verstrekken ons advieskortingen voor zakelijk gebruik die zijn verdisconteerd in de aanschafprijs in Berekenautokosten.nl. De gehanteerde kortingspercentages worden niet apart vermeld. We houden geen rekening met inruil. De aanschafprijs inclusief BPM en BTW is de consumentenprijs of catalogusprijs vermeerderd met het totaal aan afleveringskosten en verminderd met het kortingsbedrag voor die uitvoering van de auto.

Voor technische gegevens en dergelijke wordt gebruik gemaakt van open data van het RDW.

Restwaarde data

Een belangrijke factor in het kostenplaatje is de restwaarde van een auto. Sommige middenklasse Franse auto’s bijvoorbeeld zijn EUR 7.000 goedkoper in aanschaf dan hun Duitse concurrenten maar leveren dat bedrag ook minder op aan het einde van de rit. Per saldo is de afschrijving mogelijk gelijk maar blijft er wel een verschil in gemiddeld geïnvesteerd bedrag en assurantie overeind. Voor de waarde van een auto kennen we ruwweg drie niveau’s. Dat is de verkoopprijs, de inruilprijs en de handelsprijs.

Voorbeeld: een auto van 4 jaar oud levert in de handel EUR 13.000 op. De inruilprijs van die auto is grofweg EUR 15.000 omdat een dealer bijvoorbeeld EUR 2.000 marge van de nieuwe auto kan weggeven. Zet hij vervolgens de auto in de showroom om hem met garantie en onderhandelingsruimte voor de volgende inruil te verkopen kan de verkoopprijs bijvoorbeeld EUR 19.000 of meer bedragen. Wheely zal in dit geval rekenen met een handelswaarde van EUR 13.000. Dat is eigenlijk een executieprijs. Uiteindelijk gaan we ervan uit dat de auto in het bezit is, dus wanneer deze meer mocht opbrengen is dat mooi meegenomen.

De restwaarde (executiewaarden of handelswaarden) in Berekenautokosten.nl zijn tot stand gekomen door een interpretatie van het verkoopaanbod van auto’s in de Nederlandse markt en aan de hand van machine learning algoritmes. We gaan uit van een hoger percentuele opslag (van de verkoopprijs ten opzichte van de handelsprijs) bij het aanbod bij jonge gebruikte auto’s dan bij oude(re). Verder hanteren we nog een eigen interpretatieslag omdat ervaringen in het verleden geen garanties bieden voor de toekomst. De Tesla S kan daarbij een voorbeeld zijn: deze auto’s kennen een hoge restwaarde omdat zij momenteel nog steeds gebruikt interessant kunnen zijn voor de zakelijke markt. Maatregelen van overheidswege die de bijtelling van gebruikte auto’s ongunstig beïnvloeden kunnen dramatische gevolgen hebben voor de restwaarde omdat een afzetmarkt wegvalt.

Assurantie data

Deze zijn tot stand gekomen door samenwerking met een grote assurantiespeler in de markt. Het aantal schadevrije jaren is op een default gezet zoals deze van toepassing is op veelgebruikte sites op internet, met een no-claimpercentage van 50% en een wagenparkkorting. Er wordt een opslag gehanteerd voor de regio’s met een hoger schadeverloop. Individuele situatie