Berekenautokosten.nl | Transparant vergelijk van autokosten

Welke zakelijke leasevorm past bij mijn financiële situatie?

In de zakelijke markt speelt het kostenaspect een grote rol bij het maken van een autokeuze. De rationele denkwijze heeft vaak de overhand. Zowel bij bedrijven als bij medewerkers, voor wie de bijtelling doorgaans cruciaal is.

Beslissingen worden daardoor hoofdzakelijk gemaakt op basis van feiten en cijfers, in plaats van het gevoel te laten spreken. Er wordt eindeloos gepuzzeld om tot een verantwoord financieel totaalplaatje te komen. Met andere woorden: het verstand wordt boven emotie en intuïtie verheven. Toch is dit maar deels waar.

Prijsvechters & belangenverstrengeling

Leasemaatschappijen en garagebedrijven adverteren er graag op los, in de hoop de aandacht naar zich toe te trekken en een groot deel van de zakelijke markt aan te spreken. Met deze advertenties spelen ze duidelijk in op de emotie, aangezien dergelijke commerciële ‘prijsvechters’ het ogenschijnlijk zo aantrekkelijk mogelijk proberen te maken. Verschillende interne belangen bij aanbieders zorgen er echter voor dat de prijsopgave niet per se een realistisch beeld geeft van de werkelijke kosten. Dus blijft de vraag: welke auto is onderaan de streep kostentechnisch de juiste keuze?

Verwachte kosten realistisch benaderen

Dan is er nog een andere groep. Deze bestaat uit berijders die precies weten wat ze willen. Zij onderbouwen hun keuzes veelal op emotionele gronden, zonder te realiseren wat voor consequenties dit heeft voor de prijs. Wheely Online wil beide groepen, zowel de rationele als de emotionele beslisser, tegemoetkomen. Hoe? Door de verwachte kosten bij het bezit en het berijden van een voertuig op realistische wijze te benaderen.

Financial lease versus operational lease

Leasen in de zakelijke markt kan in principe op twee manieren: door middel van financial lease en (full) operational lease.

Financial Lease

Financial lease kan worden vergeleken met huurkoop. De auto wordt gekocht op afbetaling en komt op de balans van het bedrijf te staan. Bij financial lease is de auto juridisch eigendom van de kredietverstrekker (bijvoorbeeld de bank, ook wel ‘lessor’ genoemd), terwijl het economische eigendom in handen is van de kredietnemer (lessee c.q. gebruiker). Laatstgenoemde neemt dus het genot, de verzekering en het onderhoud voor zijn of haar rekening. De auto komt op de balans van de lessee te staan.

Operational lease

Operational lease is een leasevorm waarbij wordt betaald naargelang de auto wordt gebruikt. Na afloop van het afgesproken leasetermijn, wordt de auto weer ingeleverd. Operational lease is een zakelijke vorm van huren over een bepaalde periode. De auto komt niet op de balans te staan van het bedrijf (de lessee); deze blijft zowel juridisch als economisch eigendom van de kredietverstrekker (de lessor).

Netto operational & full operational lease

Tussenvormen van operational lease zijn er eveneens. Er wordt onderscheid gemaakt in netto operational lease en full operational lease. Netto operational lease is de uitgeklede vorm van full operational lease, wat normaal gesproken ‘de standaard’ is. Verschil is dat bij netto operational lease componenten als assurantie, motorrijtuigenbelasting en onderhoud uit de calculatie worden gehouden. Het maken van een goed en eerlijk vergelijk wordt door deze twee verschillende vormen gecompliceerder, aangezien er door aanbieders op twee manieren kan worden gecommuniceerd en geadverteerd als het om operational lease gaat. Een extra uitdaging voor Wheely Online om hierin inzichtelijkheid en transparantie te creëren.

Berekening financial lease

Bij aanschaf van de auto wordt een volledige of gedeeltelijke financiering afgesloten. Vaak in combinatie met een laag slottermijn van bijvoorbeeld EUR 1,00. Indien er een ho(o)g(er) slottermijn wordt ingebouwd, loopt de geldverstrekker of lessor meer risico tijdens de looptijd. De BTW moet in veel gevallen apart worden voldaan, omdat deze aftrekbaar is.

Het voordeel voor de lessee is dat er aan het einde van het contract nog een boekwinst kan worden behaald, omdat de auto meer waard is dan de (lage) slottermijn. Als bijvoorbeeld halverwege de looptijd van het contract blijkt dat de auto niet meer nodig is of dat er een andere auto benodigd is, dan kan het zijn dat het totaalbedrag van de resterende termijnen de waarde van de auto niet langer overstijgt. In onderstaand voorbeeld is te zien dat de auto na een looptijd van ruim 30 maanden een hogere waarde heeft dan het restant van de openstaande termijnen. Dat maakt deze leasevorm flexibeler dan operational lease. Zie de grafiek hieronder.

 

Berekening operational lease

Daar zit ook meteen het pijnpunt bij operational lease: indien de lessee gedurende de looptijd iets anders wilt of moet, dan wordt het boekwaardeverschil meestal als uitgangspunt gebruikt bij de totstandkoming van de kosten van vroegtijdig of voortijdige beëindiging. Dit komt doordat de boekwaarde voor de lessor veelal annuïtair verloopt, maar de handelswaarde aanvankelijk sneller daalt in waarde. De grafiek hieronder maakt dit inzichtelijk. In de praktijk wordt het boekwaardeverschil vaak vermeerderd met rentederving. Het is zeker niet ondenkbaar dat een auto tussentijds hoger in de boeken komt te staan bij een lessor die een scherp tarief afgeeft. En deze dus een hogere afkoop zal hanteren.

 

Verschillen in jaarkilometrage

Bij operational lease is het raadzaam om vooraf een zo goed mogelijke inschatting te maken van de te verwachten jaarkilometrage. De lessor maakt in veel gevallen gebruik van het recht de auto te hercalculeren indien blijkt dat de opgegeven jaarkilometrage afwijkt van de praktijk. Een afgegeven laag maandtarief zegt in wezen niets zonder de spelregels in de hoofdovereenkomst goed te hebben doorgenomen en doorgerekend.

Let daarbij vooral op de verrekening van meer en minder kilometers ten opzichte van de opgegeven kilometrage. Een aanvankelijk scherp tarief op basis van 30.000 km/jaar, waarbij er sprake is van een relatief lage teruggave bij minder verreden kilometers en een relatief hoge naheffing bij meer verreden kilometers, kan uiteindelijk kostentechnisch minder interessant uitpakken wanneer er in de praktijk meer wordt gereden dan vooraf werd ingeschat. De grafiek hieronder laat dit duidelijk zien.

 

Private lease (particuliere rijder & zzp’er)

Private lease (ook wel personal lease genoemd) is exclusief bedoeld voor particuliere rijders (privé-personen) en zzp’ers. Deze vorm van leasen is steeds populairder aan het worden.

Voor- en nadelen

Private lease maakt het rijden van een nieuwe auto toegankelijker, doordat de aanschafprijs niet in één hoeft te worden voldoen maar in termijnen. Bijkomend voordeel is dat de maandelijkse kosten overzichtelijker zijn, aangezien verzekering en onderhoud al bij de prijs zijn inbegrepen. Keerzijde van private lease is dat de auto geen (privé-)eigendom is.

Tarieven & spelregels

De tarieven van private lease kunnen zeer scherp zijn. Er worden doorgaans hoge aankoopkortingen in de leaseprijzen verwerkt, waardoor het maandbedrag relatief laag blijft. Net als bij operational lease het geval is, is het van belang dat de jaarkilometrage realistisch is. Hiermee worden vervelende verrassingen voorkomen, als achteraf blijkt dat er meer is gereden dan vooraf is opgegeven, en de heffing op extra kilometers hoog is. Let ook op de spelregels bij vroegtijdige inlevering, wanneer gedurende de leasetermijn de wens bestaat de auto weg te doen of te vervangen voor een andere.