Berekenautokosten.nl | Transparant vergelijk van autokosten

Hoe bereken je bijtelling?

Bijtelling wordt berekend aan de hand van de CO-2 Uitstoot, belastbaar inkomen en de datum van eerste toelating.

Bijtellingspercentage door CO-2 uitstoot

Het vaststellen van het bijtellingspercentage over nieuwe- en oudere auto's is in essentie hetzelfde. Per jaar wordt het bijtellingspercentage vastgesteld op basis van de CO-2 Uitstoot. Van 2016 tot en met 2020 is de laagste bijtellingscategorie 4%. Dit percentage geldt voor elektrische auto's. Vanaf 2017 is het bijtellingspercentage op 22% ingesteld bij een CO-2 uitstoot van 1 gram per kilometer of hoger. In de bijtellingstabel onder zijn de percentages weergegeven. Meer informatie over (de hoogte van) de bijtelling kunt u vinden op de website van Rijksoverheid.

Jaar % bijtelling 0 gram/km % bijtelling 1-50 gram/km % bijtelling 51-106 gram/km % bijtelling >106 gram/km
2016 4% 15% 21% 25%
2017 4% 22% 22% 22%
2018 4% 22% 22% 22%
2019 4% 22% 22% 22%
2020 4% 22% 22% 22%

Netto Bijtelling en belastbaar inkomen

Het bijtellingsbedrag over een auto wordt bovenop het standaard maandsalaris geplaatst. In essentie wordt bijtelling dus behandeld als inkomen. Dat betekend dat over de bijtelling inkomensbelasting wordt betaald. De hoogte van de bijtelling is daarom afhankelijk van het belastbaar inkomen. In onderstaande tabel zijn de verschillende schijven met de bijbehorende inkomens plus belastingtarieven voor 2017 weergegeven.

Schijf# Belastbaar inkomen % belasting
1 t/m € 19.992 36,55%
2 € 19.993 t/m € 33.715 45,22%
3 € 33.716 t/m € 34.014 45,22%
4 € 34.015 t/m € 66.416 49,22%
5 € 66.417 € 66.421 60,82%
6 € 66.422 t/m € 111.590 56%
7 Hoger dan € 111.5915 52%

Datum eerste toelating

Als laatste variabele om de bijtelling te berekenen dient de datum eerste toelating van een voertuig bekend te zijn. De bijtelling wordt namelijk berekend over het jaar wanneer de auto voor het eerst is toegelaten. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven. Vanaf dat moment staat de bijtelling voor 5 jaar (60 maanden) vast.

Klik op  voor een inkomensafhankelijke bijtelling berekening op kenteken.