Berekenautokosten.nl | Transparant vergelijk van autokosten

Welke brandstofsoort is het voordeligst?

De grootste verschillen tussen theorie en praktijk zijn te vinden bij hybride-aangedreven auto’s, met in het bijzonder de plug-in hybrides: deze hebben een kleine actieradius wat betreft het elektrisch rijden. Eveneens opmerkelijk is dat de praktijkmetingen van enkele luxe(- en) sportwagens gunstiger uitvallen dan de opgegeven fabriekswaarden.

Het omslagpunt bij brandstofkosten

Bij de keuze van de brandstofsoort heeft het omslagpunt van de brandstofkosten in het verleden veelal een doorslaggevende werking gehad. Echter, tijden veranderen. Tegenwoordig hangt het omslagpunt in sterke mate af van belastingmaatregelen van de overheid. Bijvoorbeeld in de vorm van accijnzen op brandstof, de totstandkoming van de BPM (afhankelijk van de CO2-uitstoot) op een voertuig en de motorrijtuigenbelasting.

Alternatieve brandstofsoorten

Ook andere factoren hebben vandaag de dag invloed op de brandstofkeuze. Zo heeft elektriciteit de afgelopen jaren zijn intrede gedaan als energiebron. Tevens wordt er volop met andere brandstoffen/energiebronnen geëxperimenteerd. Dergelijke, ‘schone’ alternatieven zorgen ervoor dat er een breder aanbod is ontstaan en er – wegens het milieuvriendelijke aspect – ook andere beweegredenen meespelen bij het maken van een selectie.

De rol van de media en pers mag evenzeer niet onderschat worden. Zo lijkt ‘Dieselgate’ met haar zogenaamde sjoemelsoftware een periode te hebben ingeluid waarbij er een negatief sentiment is ontstaan omtrent het gebruik van diesel. De enorme media-aandacht is voor een groot deel bepalend geweest voor dit negatieve beeld.

Benzine versus diesel

Eigenlijk is de hierboven genoemde constatering jammer. De argumentatie om diesel links te laten liggen is namelijk onjuist. Dieselmotoren zijn steeds verder verfijnd en leveren moeiteloos hoge prestaties bij een alsmaar verder afnemend verbruik.

Aan de andere kant zijn er bij de ontwikkeling van benzinemotoren de laatste jaren evengoed grote stappen gemaakt, met de introductie van relatief kleine en zuinige krachtbronnen. Dankzij de toepassing van nieuwe (turbo)technologieën, is dit niet ten koste gegaan van het vermogen en de performance. Deze positieve ontwikkeling heeft ertoe geleid dat het omslagpunt van benzine naar diesel tegenwoordig bij een hoger jaarkilometrage wordt bereikt.

Opkomst elektrische auto’s

Elektriciteit heeft een sterk groen imago en lijkt in de praktijk minder milieubelastend te zijn, ondanks de vaak nog ‘grijze’ manier van opwekken en vervuiling door het gebruik c.q. niet kunnen hergebruiken van accupakketten.

Het ziet ernaar uit dat de elektrische auto steeds meer terrein begint te winnen ten opzichte van de conventionele(re) brandstofmotoren. Dit mede dankzij de steun van – en promotie door de regering. Het beleid van de overheid schrijft voor dat de elektrisch-aangedreven auto in grotere mate van fiscale voordelen gaat genieten dan een voertuig aangedreven door fossiele brandstoffen. Dit beleid is met name nadelig voor de verkoop van diesels.

Introductie Tesla-taks

Om al die elektrische auto’s van voldoende ‘voeding’ te voorzien door middel van laadpalen onderweg, wordt nog een interessante uitdaging. De overheid wil immers wel groen zijn, maar liever niet ten koste van de eigen portemonnee. Dit is dan ook de reden dat er een zogenaamde ‘Tesla-taks’ in het leven wordt geroepen. Deze regeling houdt in dat elektrische auto’s met een cataloguswaarde van boven de EUR 50.000 even zwaar worden belast (lees: in dezelfde bijtellingscategorie terechtkomen) als de minder milieuvriendelijke concurrenten.

LPG onvoldoende op waarde geschat

Buitenbeentje op het gebied van brandstof is Liquefied Petroluem Gas, kortweg LPG. Opvallend genoeg behoort LPG tot de schonere brandstofsoorten, maar wordt deze door de overheid ontmoedigd door de toepassing van een relatief hoge wegenbelasting.

Ook dit is jammer, want er zijn partijen die flink hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van goede LPG-installaties, die tevens uitstekende prestaties leveren. Voor een reëel vergelijk van brandstofkosten dient er wel rekening te worden gehouden met het feit dat er eens in de zoveel tijd toch benzine getankt moet worden, aangezien veel auto’s die op LPG rijden starten op benzine. Bovendien verbruikt een koude motor meer benzine dan wanneer deze eenmaal op temperatuur is.

De hybride auto

Een hybride auto maakt voor de aandrijving gebruik van zowel een verbrandingsmotor (benzine, diesel of LPG) als een elektrische motor (ook wel accu of batterij). De hybride auto’s zijn onder te verdelen in twee soorten:

Full-hybrid

Bij de ‘full-hybrid’ zorgt de verbrandingsmotor ervoor dat de accu c.q. batterij wordt opgeladen tijdens het rijden. Ook de remenergie die vrijkomt bij afremmen (regeneratief of recuperatief remmen genoemd) wordt opgeslagen in de accu voor hergebruik.

Plug-in hybrid

De plug-in hybride heeft, naast bovenstaande eigenschappen, ook de mogelijkheid om te worden opgeladen via een externe energiebron. De auto wordt dan middels een stekker gekoppeld aan een daarvoor bestemde laadpaal.

Vraag naar hybride neemt af

De populariteit van beide hybride categorieën gedurende de afgelopen periode was vooral te danken aan het feit dat de zakelijke auto’s gunstig waren geprijsd door vrijstelling van BPM. Een ander groot fiscaal voordeel was er in de vorm van een lage bijtelling. Nu deze voordelen zijn komen te vervallen, is de populariteit van de hybride auto duidelijk op zijn retour.

Van zakelijk naar privégebruik

Jong gebruikte auto’s of gekentekende voertuigen met nul kilometers kunnen onverminderd aantrekkelijk zijn voor de zakelijke markt. Dit komt doordat de bijtellingsregeling van toepassing is die gold in het jaar van de kentekenafgifte.

Bijvoorbeeld: een hybride auto die op 1 december 2015 is gekentekend en op dat moment binnen de 14% bijtellingscategorie viel, blijft die bijtelling 60 maanden (5 jaar) lang houden. In dit geval dus tot 1 december 2020.

Gevolg hiervan is dat dergelijke auto’s na de zakelijke gebruiksperiode moeizaam hun weg vinden naar de particuliere rijder. Het bijtellingsvoordeel is immers niet meer van toepassing en de winst op de motorrijtuigenbelasting is afgenomen. Door het relatief zware accupakket wordt het voordeel op de wegenbelasting ten opzichte van benzine- en/of LPG-aangedreven auto’s uit hetzelfde segment bovendien een stuk kleiner.

Andere ‘kapers’ op de kust: CNG & waterstof

Dat er vele wegen naar Rome leiden blijkt wel uit het gegeven dat de zoektocht naar alternatieve energiebronnen voorlopig nog niet is opgehouden. Kleine spelers in de brandstoffenmarkt als CNG (Compressed Natural Gas) en waterstof (H2) beloven in de (nabije) toekomst terrein te winnen. Met name van waterstof wordt op de lange termijn veel verwacht, vanwege de CO2-neutrale eigenschappen.

Waterstof kan dienen als brandstof voor een traditionele verbrandingsmotor. Een andere optie is de brandstofcelauto: hierbij wordt een brandstofcel met zuurstof (O2) uit de lucht omgezet in water (H2O). In het laatste geval wordt de auto dus aangedreven door elektromotoren. In beide gevallen is het enige restproduct waterdamp.