Berekenautokosten.nl | Transparant vergelijk van autokosten

Hoe worden afschrijvingskosten voor auto's berekend?

Eén van de factoren die een grote invloed heeft op de totale kosten van een auto is de mate waarop een auto afschrijft. Afschrijvingskosten worden berekend op basis van de hoogte van de investering, de looptijd (oftewel de duur van het bezit) en natuurlijk de (verwachte) restwaarde.

Marktaantrekkelijkheid bepalend voor restwaarde

De (verwachte) restwaarde is gebaseerd op de marktaantrekkelijkheid bij verkoop na de gebruiksperiode. De marktaantrekkelijkheid is afhankelijk van zaken als de actuele kilometerstand, de brandstofsoort, de carrosseriekleur (hoe gangbaarder, hoe beter) en het hebben of ontbreken van geliefde c.q. essentiële opties, zoals een airconditioning en navigatiesysteem.

De samenhang tussen uitrustingsniveau en afschrijving

Het kan zijn dat een bepaalde auto op het eerste oog prijstechnisch interessant lijkt, afgaande op de courantheid (vraag vanuit de markt/populariteit) en de verwachte hoge restwaarde. Echter, wanneer er voor de gewenste opties diep in de buidel moet worden getast, kunnen de afschrijvingskosten per maand ineens relatief hoog uitvallen ten opzichte van bijvoorbeeld een volumemerk met een ho(o)g(er) uitrustingsniveau.

Externe afschrijvingsfactoren

Eveneens belangrijk, maar waar weinig invloed op kan worden uitgeoefend, zijn overheidsmaatregelen. Denk onder andere aan (veranderende/aangescherpte) milieueisen met eventueel bijbehorende toeslagen en/of subsidies, brandstofaccijnzen en andere belastingheffingen. Dergelijke maatregelen kunnen bepaalde segmenten in grotere of mindere mate aantrekkelijk maken.

Ook de vraag vanuit het buitenland en verwachte marktontwikkelingen worden meegenomen in de restwaardebepaling. Een toename van bijvoorbeeld het aanbod alternatieve aandrijflijnen en dito brandstofvoorzieningen die gunstig zijn voor de portemonnee, zullen een negatieve werking hebben op de toekomstige (rest)waarde van auto’s met een ‘conventionele’ benzine- of dieselmotor. En andersom.

Wat is nodig om de afschrijving te berekenen?

Om de afschrijving van een auto te bepalen kan je uitgaan van drie niveaus: de verkoopprijs, de inruilprijs en de handelsprijs.

Voorbeeld: een auto van 4 jaar oud levert in de handel EUR 13.000 op. De inruilprijs van die auto bij een (universele of merk)dealer kan dan EUR 15.000 bedragen, omdat deze EUR 2.000 marge van de ‘nieuw’ aangekochte auto kan weggeven. Zet de dealer vervolgens de auto in de showroom, om hem met garantie en onderhandelingsruimte voor een eventuele volgende inruilauto weer te gaan verkopen, dan kan de vraagprijs oplopen tot wel EUR 19.000 of meer. Wheely Online zal in dit geval rekenen met een handelswaarde van EUR 13.000. Dit is feitelijk een executieprijs. Uiteindelijk gaan we ervanuit dat de auto in het bezit is. Dus wanneer deze meer opbrengt is dat mooi meegenomen.